การพัฒนาของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ในตอนนี้เวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโรคปอดอักเสบ

ที่พึ่งระบาดหนักกันอยู่ตอนนี้หรอกใช่ไหมนั้นก็คือ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้นเอง ซึ่งแต่เดิมนั้นโรคปอดอักเสบที่มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้นได้อยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส หรือ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงที่เคยระบาดอย่างหนักใน 37 ประเทศทั่วโลกเมื่อช่วงปีค.ศ.2002-2003

ซึ่งเชื้อไวรัสนี้สามารถติดต่อได้จากคนสู่คน ไม่ใช่แค่เพียงการติดต่อจากสัตว์สู่คนเท่านั้น โดยผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะมีอาการอย่าง มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ การที่เชื้อไวรัสชนิดถูกเรียกว่า โครานา นั้นเป็นเพราะว่าเมื่อทำการยำเชื้อไวรัสตัวนี้มาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะพบว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้มีรูปร่างลักษณะเป็นวงกลม มีขายื่นออกมาจากตัวเชื้อ ในส่วนของที่มาของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้

ในการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญในประเทศจีน

พบว่าผู้ที่ติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานในตลอด หรือผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปที่ตลาดค้าส่งอาหารทะเลแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นตลาดที่เป็นแหล่งการซื้อขายสัตว์หลากหลายชนิด อทิเช่น นก ไก่ฟ้า งู เครื่องในกระต่าย และสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมาย ด้วยวัฒนธรรมของชาวจีนนั้นชอบการทานอาหารที่ดูแปลกตาสำหรับเราที่เป็นคนอย่างมากคือการรับประทานอาหารดิบไม่ผ่านการปรุงให้สุเสียก่อน ซึ่งสาเหตุนี้อาจจะเป็นตัวนำพาให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรมาสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นได้เช่นกัน เชื่อว่าหลายคนในตอนนี้ต้องกลัวและกังวลกับการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่ไม่น้อย

ทางผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้แจ้งว่า การพัฒนาของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะเป็นธรรมชาติของเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสจะอาศัยอยู่ในร่างกายของคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้เชื้อนั้นอยู่ได้ดีขึ้น

ซึ่งการปรับตัวเองของเชื้อนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเชื้อเหล่านั้นจะเข้ากับเซลล์ของคนได้ดีมากน้อยแค่ไหน ในมุมของความรุนแรงนั้นเชื้อโรคอาจจะเพิ่มมากขึ้น และอันตรายที่ตามนั้นก็คือการเสียชีวิต แต่ถ้าหากลองมองในอีกมุม การที่เชื้อมีความต้องการอยู่รอด เชื้อเหล่านั้นจะทำการปรับตัวให้เข้ากับคนได้โดยไม่ทำให้คนคนนั้นเสียชีวิต เพราะการที่คนเสียชีวิตนั้นเท่ากับว่าเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสเหล่านั้นก็ตายไปด้วย ฉะนั้นแล้วจึงสามารถเป็นไปได้ทั้งสองทาง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย ชุดตรวจ hiv