ติดต่อเรา

บางทีเพราะแบบนี้ไงคนถึงตกงานเยอะ ที่จริงมันมีประเด็นอื่นอีกนั้นคือการที่คนเลือกงานทำก็ทำให้ตกงานได้ มีหลายอย่างนั้นแหละทางที่ดีเรามนุษย์ทุกคนควรอยู่ร่วมกันด้วยการเอื้ออาทร จึงคิดว่าควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นลงมือปฏิบัติจริงมากกว่า เพราะจะทำให้นักเรียนที่ผู้ที่ได้ลงไปสัมผัสจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงมากขึ้น เช่น การลงพื้นที่และเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านหรือสอบถามเด็กๆ


ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขา บิ๊กซีอ่อนนุช
ธนาคาร
ที่อยู่:323 ถนนสุขุมวิท 777 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา, บิ๊กซี อ่อนนุช, Bangkok 11350
โทรศัพท์:02 365 61299