เกี่ยวกับเรา

ทำแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมต่อผู้รับโทษ ทุกอย่างต้องให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินและในอีกทางหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วมองว่ากระทรวงการศึกษาควรมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและโทษของการเล่นหุ่นชนิดต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถึงกระนั้นในยังคงเคยเห็นผู้ที่ถูกตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมกลายเป็นแพะรับบาปไป กรณีแบบนั้นจะโทษใครดี โชคชะตาหรือความไม่ยุติธรรมของคนตัดสิน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กที่ยังเล็กและเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเล่นหุ้นได้


ตู้เอทีเอ็มธนาคารอาคารสงเคราะห์
ไม่มีความเห็น · จุดบริการ ATM
714/2, ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค ห้องเลขที่ B2 35-58 อาคาร B ชั้น 72, ถนนศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร, 10674
02 108 408