เทคโนโลยีที่เอื้อต่อคนที่พิการทางด้านร่างกาย

สำหรับมนุษย์เรานั้น เราไม่สามารถเลือกเกิดได้อยู่แล้ว เพราะถ้าหากเราเลือกเกิดได้เราคงไม่อยากจะเกิดมาพิการหรอก ฉะนั้นหากว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราจะต้องมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีให้ได้ และนั้นเองจึงเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับสำหรับคนที่พิการทางด้านร่างกายตั้งแต่กำเนิด  ซึ่งคนที่มีร่างกายที่พิการนั้น พวกเขาสามารถมีชีวิตที่ดีได้โดยเทคโนโลยี

 เพราะเทคโนโลยีสามารถทำให้ ได้เรียนรู้สิ่งอื่นๆ และทำให้พวกเขากล้าที่จะทำ และพวกเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระของใคร หรือเป็นภาระของสังคม  และเทคโนโลยีที่สามารถรับรองคนพิการทางด้านร่างกาย นั้นก็คือ คอมพิวเตอร์ เพราะคนพิการเหล่านี้สามารถเล่นคอมได้ แต่ต้องเป็นคอมที่ดัดแปลง เพื่อคนพิการโดยเฉพาะ และนี่เองเป็นจุดเริ่มต้อนของการเรียนรู้ของคนพิการทางด้านร่างกาย

เพราะเขาจะสามารถสืบค้น หาความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่น หรือเป็นภาระของคนอื่น เพราะว่าในอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันนั้น มันมีทุกอย่าง เราสามารถเรียนในอินเทอร์เน็ตได้ เราอยากอยู่อะไร เราก็สามารถสืบค้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย และนอกจากนี้ยังรวมไปถึงเครื่องที่ดัดแปลงสำหรับคนที่พิการทางด้านร่างกายที่อยากจะขับรถยนต์ มันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อยช่วยในการบังคับทิศทาง สำหรับคนพิการที่อยากจะขับรถเอง แต่ถ้าหากว่ามีคนดูแล ก็ไม่ควรขับเอง เพราะว่ามันอันตรายมาก ทางที่ดีควรจะให้คนดูแลเป็นคนขับให้ เพราะเพื่อความปลอดภัย คนพิการส่วนใหญ่แล้วมักจะเสียสิทธิ์ในการใช้งานเทคโนโลยี

เพราะว่า คนส่วนมากก็มักจะสร้างเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อคนธรรมดามากกว่าคนที่พิการ เพราะอาจจะการผลิตได้ง่ายมากกว่าการผลิตให้สำหรับคนพิการ แต่ถึงอย่างไรคน คนพิการก็จะต้องได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วย เพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ควรจะได้รับความเท่าเทียมในด้านนี้  เพราะฉะนั้นก็ที่มีคนออกมาผลิตเทคโนโลยีให้กลับคนพิการเลยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง และน่ายินดีกับคนพิการด้วยที่ได้มีโอกาส

ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้และเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และหลังจากที่มีเทคโนโลยีในด้านนี้มา คนพิการส่วนใหญ่ก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคม เรื่องการใช้ชีวิต การรู้จักพึ่งพาตนเอง และมากไปกว่านั้นก็คือ คนพิการสามารถทำงานเลี้ยงชีพตัวเองได้  ซึ่งเขาจะได้ไม่รู้สึกด้อยค่าและเกิดมาเป็นภาระของครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวจะต้องค่อยอยู่ข้างๆและคอยให้กำลังใจเขาให้มากๆ อย่าบอกว่าเขาเป็นตัวภาระหรือตัวปัญหาเลยนะคะ เพราะมันไม่ดีต่อสภาพจิตใจของเขาเลยจริงๆ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  แทงหวยออนไลน์