การรักษาสมดุลสุขภาพกายและจิตใจ

ร่างกยและจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันไปตลอดจนของชีวิตของมนุษย์เพราะถ้าหากสุขภาพไม่ดีจิตใจนั้นก็จะไม่ดีและแน่นอนว่าถ้าสุขภาพจิตใจป่วยก็เช่นกันสภาพร่างกายนั้นก็จะเสื่อมโทรมและแย่ลงไปตามกับสภาพจิตใจด้วยนั่นเอง ดังนั้นการรักษาสมดุลของทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ

จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ เพราะถ้าหากว่าสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเกิดการป่วยหรือเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ในการใช้ชีวิตนั้นยากกว่าการที่สุขภาพกายและจิตใจปกตินั่นเอง

การเฝ้าสังเกตตัวเองและมีการจดบันทึกทางด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในทุกวันเพื่อที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายได้อย่างชัดเจและรู้ตัวว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างซึ่งวิธีนี้นั้นจะช่วยให้เรานั้นสามารถแก้ไขทั้งสุขภาพกายและจิตใจได้อย่างทันถ่วงทีเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเกิดปัญหาหรือขาดสมดุลไป

ถึงแม้ว่าการใช้วิธีนี้นั้นจะเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน แต่ด้วยการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่วุ่นวายของเรานั้น ทำให้ในบางครั้งการจดบันทึกและสังเกตตัวเองอยู่เสมอนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนขางจะลำบากและยุ่งยากพอสมควรจึงเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการทำนัก แต่ถ้าหากสำหรับคนมีเวลาหรือไม่ได้วุ่นวายกับชีวิตมากนัก วิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะสร้างสมดุลสภาพร่างกายและจิตใจได้อย่างดีเลยทีเดียว

การหากิจกรรมยามว่าง เพราะเมื่อเรามีกิจกรรมทำหรือใช้เวลาว่างไปกับสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่รักนั้นก็จะเป็นการเยียวยาสุขภาพจิตใจได้อย่างดีเมื่อสุขภาพจิตใจดีแล้วนั้นร่างกายก็จะดีตามไปนั่นเองและยิ่งถ้าหากเป็นกิจกรรมที่มีการทำร่วมกับผู้อื่นก็จะยิ่งส่งเสริมและทำให้เกิดความสมดุลของจิตใจอย่างมากเพราะได้มีการพูดคุย สื่อสารรวมถึงการแชร์สิ่งต่างๆให้ผู้อื่นได้ฟังและได้ช่วยกันทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายรวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีด้วย

การดูแลร่างกายด้วยการออกไปออกกำลังกายบ้าง การออกกำลังกายไม่ได้ถูกจำกัดให้ออกเพียงในบ้านเท่านั้นดังนั้นแล้วการออกไปวิ่งหรือออกไปเล่นกีฬานอกบ้านก็เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้จิตใจนั้นปลอดโปร่งและได้พบเจอผู้คน ได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงและเมื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจก็จะแข็งแรงตามไปด้วย

สิ่งที่สำคัญที่จะช่วยทำให้เกิดความสมดุลของร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดนั่นก็คือการรับประทานอาหาร เป็นสิ่งที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่ศึกหรอและช่วยในการฟื้นฟูเยี่ยวยาสภาพจิตใจดังนั้นแล้วการรับประทานอาหารสำคัญมากแต่ควรเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วย

 

สนับสนุนโดย  ชุดตรวจโควิด